5.00(1)

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ อ.ณัฐณิชา

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

1 Lessons

วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ

VDO วิชาอาหารเพื่อสุขภาพ00:44:14
ข้อสอบท้ายบทปรนัย 20 ข้อ
ข้อสอบแบบฝึกหัดปรนัย 30 ข้อ
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Fianl 40 ข้อ

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.