“ สร้างทักษะวิชาชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาไทย พัฒนาไกลสู่อาเซียน ”

28 ครูผู้สอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

126 บทเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1428 ผู้เรียนสำเร็จผล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

World’s Leading Course

Top Course Learning

World’s Leading Course

GET YOUR COURSE NOW

World’s Leading Course

Top Teacher

DSC00171

ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์

ผู้อำนวยโรงเรียน/ ผู้รับใบอนุญาต
DSC00160

ครูใหญ่นวลน้อย เลิศตระกูล

ผู้บริหารหลักสูตร/ ครูใหญ่
อ.ธาริน

อาจารย์ธาริน ชินวงศ์

ผู้บริหารหลักสูตร