0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง I อ.ศาศวัต โพนทอง

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

1 Lessons

เศษฐกิจพอเพียง

เศษฐกิจพอเพียง บทที่ 1 – 442:12
แบบทดสอบ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20ข้อ
แบบทดสอบ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 30 ข้อ
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
แบบทดสอบปลายภาค เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.