5.00(9)

วิชา ปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

  • Course level: Beginner

Topics for this course

5 Lessons

วิชา ปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

วิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 1/411:11
แบบทดสอบ วิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 1/4
วิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุน เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 2/410:35
แบบทดสอบวิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุน เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 2/4
วิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุน เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 3/414:06
แบบทดสอบเรื่องเดือนและวันที่ในภาษาญี่ปุ่น
วิชาปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุน เรื่องตัวเลขหรรษาเเละการนับเวลาในภาษาญี่ปุ่น 4/411:19
แบบทดสอบเรื่องเวลาในภาษาญี่ปุ่น
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบfinal 数字

Student Feedback

5.0

Total 9 Ratings

5
2 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

ありがとうございました。

สอนเข้าใจง่าย

ありがとうございます。

ありがとうございました。😊😊😊

ありがとうございました。

39🙏🏻
ありがとうございました。

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.