5.00(7)

วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย BS02

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

5 Lessons

วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย BS02

วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย Part1 เรื่องท้องเสีย34:24
วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย Part2 เรื่องระบบทางเดินปัสสวะอักเสบ15:49
วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย Part3 เรื่องURI20:12
โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ หลังดูVDO 15 ข้อ 30 คะแนน
E-book วิชาโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย
โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ ท้ายบทหลังอ่าน E-Book 10 ข้อ 20 คะแนน
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่พบได้บ่อย (20 ข้อ 40 คะแนน)

Student Feedback

5.0

Total 7 Ratings

5
7 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เนื้อหาเข้าใจง่าย กระชับค่ะ

ครอบคลุมดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณครับ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.