4.45(11)

วิชาอนามัยชุมชน NS02

  • Course level: All Levels

Description

วิชาอนามัยชุมชน คือ

  วิชาชการอนามัยชุมชน (community Health ) คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การพยาบาลสาขาหนึ่ง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของชุมชน โดยนำความรู้ทางการพยาบาลศาสตร์ การสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ มาใช้ในการปฏิบัตินำกระบวนการพยาบาล หรือกระบวนการแก้ปัญหามาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน และบุคคลากรอื่นในทีมสุขภาพ ในทุกขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการด้านบริการเหมาะสมกับภาวะสุขภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพยาบาลอนามัยชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ ดูแลทั้งผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่ไม่เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงโรคและผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน โดยผสมผสานบริการครบถ้วนทั้ง 4 มิติ คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ขจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของโรค และปัญหาสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มศักยภาพและความสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพดี ลดการป่วย การตาย ความพิการจากโรคหรือปัญหาสุขภาพที่มีวิธีป้องกันได้

Topics for this course

4 Lessons

อนามัยชุมชน NS02

วิชาอนามัยชุมชน (Part1 ) เรื่องอนามัยชุมชน24:04
แบบทดสอบท้ายบทเรียน วิชาอนามัยชุมชน
วิชาอนามัยชุมชน (Part2 ) เรื่องการให้สุขศึกษาในชุมชน15:11
แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่องการให้สุขศึกษาในชุมชน
วิชาอนามัยชุมชน (Part3 ) เรื่องการเยี่ยมบ้าน25:00
แบบทดสอบท้ายบทเรียน เรื่อง การเยี่ยมบ้าน
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชาอนามัยชุมชน

Student Feedback

4.5

Total 11 Ratings

5
7 ratings
4
2 ratings
3
1 rating
2
0 rating
1
0 rating

ครูพูดชัดเจน เข้าใจง่ายค่ะ เป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะค่ะ

อยากให้เพื่มความรู้อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากpower pointsค่ะ

......อยากให้เน้นส่วนสำคัญมากกว่าในสไลด์ค่ะ ที่จำเป็นต้องรู้มากกว่าในสไลด์

แบบฝึกหัดและข้อสอบผิดพลาดค่อนข้างเยอะ และแจ้งขอดำเนินการแก้ไขได้ช้าค่ะ

ยังมีข้อผิดพลาดใน แบบฝึกหัดอยู่บาก แต่โดยรวมอาจารย์สอนดีมากครับ

มีการอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ อาจจะสับสนกับคำตอบเล็กน้อย เเต่ไม่เเน่ใจดูคำตอบที่ถูกตรงไหน ค่ะ

อธิบายดีครับ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.