5.00(6)

วิชาสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ LA01

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

2 Lessons

วิชาสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ LA01

สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์23:49
แบบทดสอบท้ายบทเรียน วิชาสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชา สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

Student Feedback

5.0

Total 6 Ratings

5
6 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.