4.93(14)

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น HS01

  • Course level: All Levels

Description

กำไรวิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น (Fundamental Hospital)

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสภานพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉิน/แผนกไอซียู/แผนกผู้ป่วยนอก/แผนกผ่าตัดฯ

Topics for this course

5 Lessons

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น HS01

สถานพยาบาลเบื่องต้น (Part1) เรื่องสถานพยาบาลเบื้องต้น16:03
แบบทดสอบสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่องสถานพยาบาล
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part2) เรื่องบุคคลากร13:59
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่องบุคลากร
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part3) เรื่อง OPD/IPD27:23
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง OPD/IPD
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part 4 ) เรื่อง ER18:13
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง ER
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชา สถานพยาบาลเบื้องต้น

Student Feedback

4.9

Total 14 Ratings

5
1 rating
4
1 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เข้าใจง่ายดีค่ะ

ดีมากๆค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ อธิบายละเอียดดีค่ะ

อาจารย์สอนดีครับ นอกจากสอนเนื้อหาแล้้วยังสอดแซกประสบการณ์ในการทำงาน ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีครับ

ได้คำศัพย์มากมายค่ะ

อาจารย์ใจดีสอนเข้าใจ เนื้อหาค่อนข้างง่ายเหมาะสมต่อการเป็นวิชาพื้นฐานค่ะ

บทสอนเข้าใจง่าย อาจารย์ผู้สอนสอนเก่งมากครับ

มีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกับแบบฝึกหัด เช่น ข้อ Caregiver เป็นเจ้าหน้าที่อะไรในโรงพยาบาล ตอนแรกในแบบฝึกหัด บอกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล พอมาในFinal ให้ตอบเป็น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

อาจารย์อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ

เข้าใจง่ายดีค่ะ

อธิบายดีครับ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.