4.93(15)

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น HS01

  • Course level: All Levels

Description

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น (Fundamental Hospital)

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบ โรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพกายภาพบำบัด การประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิคการแพทย์การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการ ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระทำเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสภานพยาบาล เช่น แผนกฉุกเฉิน/แผนกไอซียู/แผนกผู้ป่วยนอก/แผนกผ่าตัดฯ

Topics for this course

5 Lessons

วิชาสถานพยาบาลเบื้องต้น HS01

สถานพยาบาลเบื่องต้น (Part1) เรื่องสถานพยาบาลเบื้องต้น16:03
แบบทดสอบสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่องสถานพยาบาล
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part2) เรื่องบุคคลากร13:59
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่องบุคลากร
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part3) เรื่อง OPD/IPD27:22
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง OPD/IPD
สถานพยาบาลเบื้องต้น (Part 4 ) เรื่อง ER18:13
แบบฝึกหัดสถานพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง ER
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชา สถานพยาบาลเบื้องต้น

Student Feedback

4.9

Total 15 Ratings

5
1 rating
4
1 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

ครูสอนเข้าใจง่ายค่ะ ช่วง encounter ก็ช่วยเสริมเนื้อหาให้ตลอด

เข้าใจง่ายดีค่ะ

ดีมากๆค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ อธิบายละเอียดดีค่ะ

อาจารย์สอนดีครับ นอกจากสอนเนื้อหาแล้้วยังสอดแซกประสบการณ์ในการทำงาน ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีครับ

ได้คำศัพย์มากมายค่ะ

อาจารย์ใจดีสอนเข้าใจ เนื้อหาค่อนข้างง่ายเหมาะสมต่อการเป็นวิชาพื้นฐานค่ะ

บทสอนเข้าใจง่าย อาจารย์ผู้สอนสอนเก่งมากครับ

มีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกับแบบฝึกหัด เช่น ข้อ Caregiver เป็นเจ้าหน้าที่อะไรในโรงพยาบาล ตอนแรกในแบบฝึกหัด บอกเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล พอมาในFinal ให้ตอบเป็น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

อาจารย์อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ

เข้าใจง่ายดีค่ะ

อธิบายดีครับ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.