5.00(6)

วิชาระบบคุณภาพในโรงพยาบาล QS01-02

  • Course level: All Levels

Topics for this course

4 Lessons

วิชาระบบคุณภาพในโรงพยาบาล QS01-02

เรื่อง HA (Part1)1:07:56
เรื่อง HA (Part2)14:45
แบบฝึกหัดท้ายบท : E-Book HA
แบบฝึกหัดท้ายบท : VDO HA
เรื่อง ISO 90011:01:41
แบบฝึกหัดท้ายบท E-Book เรื่อง ISO
แบบฝึกหัด(ท้ายบท VDO-ISO)
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบปลายภาค วิชาระบบมาตรฐานโรงพยาบาล

Student Feedback

5.0

Total 6 Ratings

5
6 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

อาจารย์สอนเข้าใจ มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.