0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่น | พื้นฐาน 4 (มินนะโนะ 4 )

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

12 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่น | พื้นฐาน 4 (มินนะโนะ 4 )

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 3900:00:00
Minna4 L 39
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4000:00:00
Minna4 L 40
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4100:00:00
Minna4 L 41
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4200:00:00
Minna4 L 42
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4300:00:00
Minna4 L 43
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4400:00:00
Minna4 L 44
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4500:00:00
Minna4 L 45
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4600:00:00
Minna4 L 46
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4700:00:00
Minna4 L 47
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4800:00:00
Minna4 L 48 
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 4900:00:00
Minna4 L 49
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (มินนะโนะเล่มที่ 4) lesson 5000:00:00
Minna4 L 50
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final Minna เล่ม 4

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.