0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 2

  • Course level: Intermediate
  • Categories Kanji N4 Part2
  • Total Enrolled 6
  • Last Update 26 April 2024

Topics for this course

10 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 2

คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.1】13:34
N4 | part 2 Lesson 1
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.2】11:07
N4 | part 2 Lesson 2
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.3】13:17
N4 | part 2 Lesson 3
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.4】17:45
N4 | part 2 Lesson 4
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.5】16:40
N4 | part 2 Lesson 5
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.6】15:11
N4 | part 2 Lesson 6
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.7】16:43
N4 | part 2 Lesson 7
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.8】13:44
N4 | part 2 Lesson 8
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.9】15:16
N4 | part 2 Lesson 9
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.10】15:53
N4 | part 2 Lesson 10
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
N4 | part 2 Lesson Final

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.