0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 2

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

10 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 2

คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.1】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 1
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.2】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 2
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.3】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 3
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.4】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 4
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.5】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 5
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.6】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 6
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.7】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 7
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.8】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 8
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.9】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 9
คันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.2 【EP.10】00:00:00
N4 | part 2 Lesson 10
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
N4 | part 2 Lesson Final

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.