0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 1

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

10 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่น | คันจิ N4 Part 1

วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.1】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 1
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.2】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 2
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.3】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 3
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.4】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 4
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.5】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 5
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.6】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 6
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.7】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 7
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.8】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 8
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.9】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 9
วิชาคันจิพื้นฐานระดับ N4 Part.1 【EP.10】00:00:00
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Lesson 10
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบคันจิ N4 Part 1 | Final

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.