0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่น | พื้นฐาน 3 (มินนะโนะ 3 )

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

13 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะ 3 )

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 2625:18
Minna3 L 26
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 2722:44
Minna3 L 27
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 2817:25
Minna3 L 28
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 2920:30
Minna3 L 29
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3018:06
Minna3 L 30
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3119:10
Minna3 L 31
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3223:48
Minna3 L 32
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3346:05
Minna3 L 33
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3422:05
Minna3 L 34
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3530:08
Minna3 L 35
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3622:16
Minna3 L 36
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3730:17
Minna3 L 37
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (มินนะโนะเล่มที่ 3 ) lesson 3816:38
Minna3 L 38
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
Final Minna เล่ม 3

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.