0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (มินนะโนะเล่มที่ 2 )

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

14 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 )

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1326:48
มินนะโนะเล่มที่1 lesson13
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1427:18
มินนะโนะเล่มที่1 lesson14
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1515:05
มินนะโนะเล่มที่1 lesson15
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1627:17
มินนะโนะเล่มที่1 lesson16
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1724:53
มินนะโนะเล่มที่1 lesson17
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1821:32
มินนะโนะเล่มที่1 lesson18
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson1919:54
มินนะโนะเล่มที่1 lesson19
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2026:43
มินนะโนะเล่มที่1 lesson20
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2121:41
มินนะโนะเล่มที่1 lesson21
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2221:09
มินนะโนะเล่มที่1 lesson22
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2322:06
มินนะโนะเล่มที่1 lesson23
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2432:31
มินนะโนะเล่มที่1 lesson24
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 2 ) lesson2521:19
มินนะโนะเล่มที่1 lesson25
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
FINAL MINNA 2

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.