0(0)

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 )

  • Course level: Beginner

Topics for this course

13 Lessons

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 )

วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson131:11
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 1 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson224:17
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 2 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson320:31
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 3 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson430:09
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 4 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson520:16
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 5 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson611:26
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 6 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson729:05
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 7 8 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson826:18
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 8 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson936:21
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 9 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson1018:39
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 10 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson1117:05
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 11 10 ข้อ 5 คะแนน
วิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (มินนะโนะเล่มที่ 1 ) lesson1229:17
มินนะโนะเล่มที่ 1 ข้อสอบท้ายบทที่ 12 10 ข้อ 5 คะแนน
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
FINAL MINNA1 30ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลา 50 นาที

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.