5.00(5)

วิชาผู้รับบริการและสิทธิตามกฏหมาย PS01-06

  • Course level: Beginner

Topics for this course

7 Lessons

วิชาผู้รับบริการและสิทธิตามกฏหมาย PS01-06

เรื่อง ผู้รับบริการใช้สิทธิประกันสังคม8:29
เรื่อง ผู้รับบริการสุขภาพใช้สิทธิโครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ5:10
เรื่องผู้รับบริการใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน6:48
เรื่องผู้รับบริการใช้สิทธิพนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน/เอกชน5:29
เรื่องสิทธิข้าราชการ8:00
เรื่องสิทธิต่าง ๆ ของผู้ป่วย8:51
แบบทดสอบท้าย E-Book วิชาผู้รับบริการและสิทธิตามกฏหมาย
แบบทดสอบท้ายบทเรียน วิชาผู้รับบริการและสิทธิตามกฏหมาย
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชาประเภทของผู้รับบริการทางสุขภาพและสิทธิต่างๆของผู้ป่วยตามกฎหมาย

Student Feedback

5.0

Total 5 Ratings

5
5 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.