5.00(6)

วิชาการบริบาลดูแลเด็ก CS01-07

  • Course level: All Levels

Topics for this course

4 Lessons

วิชาการบริบาลดูแลเด็ก CS01-07

วิชาการบริบาลดูแลเด็ก (Part 1) เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก กิจกรรมและนันทนาการ อุบัติเหตุและการป้องกัน36:02
แบบฝึกหัด วิชาการบริบาลเด็ก เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก กิจกรรมและนันทนาการ อุบัติเหตุและการป้องกัน
วิชาการบริบาลดูแลเด็ก (Part2) เรื่องโภชนาการอาหารในเด็ก21:47
แบบฝึกหัด วิชาการบริบาลเด็ก เรื่องโภชนาการอาหารในเด็ก
วิชาการบริบาลดูแลเด็ก (Part3) เรื่องการให้วัคซีนและการเจ็บป่วยพบบ่อยในเด็ก12:41
แบบฝึกหัด วิชาการบริบาลเด็ก เรื่องการให้วัคซีนและการเจ็บป่วยพบบ่อยในเด็ก
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ final วิชาการบริบาลเด็ก

Student Feedback

5.0

Total 6 Ratings

5
6 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.