0(0)

วิชาการบริการส่วนหน้า | อ.ธาริน ชินวงศ์

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

3 Lessons

วิชาการบริการส่วนหน้า | อ.ธาริน ชินวงศ์

งานบริการส่วนหน้า (Part 1) เรื่องความหมายของงานบริการ7:09
แบบฝึกหัดท้ายบท (part 1)
งานบริการส่วนหน้า (Part 2) เรื่องกิริยามารยาทในการให้บริการ6:58
แบบฝึกหัดท้ายบท (part 2)
งานบริการส่วนหน้า (Part 3) เรื่องงานบริการส่วนหน้า23:48
แบบฝึกหัดท้ายบท (part 3)
แบบฝึกหัดท้ายบท E-BOOK
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
แบบฝึกหัด FINAL

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.