0(0)

วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล | อ.ธาริน ชินวงศ์

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

4 Lessons

วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล | อ.ธาริน ชินวงศ์

วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (part 1) เรื่องการจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาล35:58
วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (part 2) เรื่องการป้องกันและการควบคุม10:43
แบบทดสอบการจัดการความปลอดภัย (part 2)
วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (part 3) เรื่อง2P safety21:12
แบบทดสอบการจัดการความปลอดภัย (part 3)
วิชาการจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (part4) เรื่องการจัดการความปลอดภัยในอาคารสถานที่19:37
แบบทดสอบการจัดการความปลอดภัย (part 4)
แบบทดสอบหลัง E-BOOK
Encounter Points
ข้อสอบ FINAL
Encounter (พบครูผู้สอน)

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.