5.00(7)

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (ANATOMY PHYSIOLOGY) BS01

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

4 Lessons

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา BS01

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (Part1) เรื่อง ระบบหัวใจและหลอดเลือด37:40
ข้อสอบหัวใจและหลอดเลือด 10 ข้อ 10 คะแนน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (Part2) เรื่อง ระบบทางเดินอาหาร12:52
ข้อสอบ ระบบทางเดินอาหาร 20 ข้อ 20 คะแนน
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (Part3) เรื่องระบบทางเดินหายใจ10:23
ข้อสอบ ระบบทางเดินหายใจ 10 ข้อ 10 คะแนน
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา ข้อสอบ Final 50 ข้อ 50 คะแนน

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.