5.00(5)

วิชากฏหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพ LS12

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

3 Lessons

วิชากฏหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพ LS12

กฏหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพ Part1 จริยธรรม1:01:27
กฏหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมในวิชาชีพ Part2 กฏหมาย47:54
แบบฝึกหัดท้าย E-book วิชากฏหมายจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ (10 ข้อ 20 คะแนน)
แบบฝึกหัดท้ายVDO Clip วิชากฏหมายจรรยาบรรณ และจริยธรรมวิชาชีพ (10 ข้อ 20 คะแนน)
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ วิชาจริยธรรมจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ (25ข้อ 50 คะแนน)

Student Feedback

5.0

Total 5 Ratings

5
5 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เรียนเพลิน สไลด์เข้าใจง่ายค่ะ

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

ขอบคุณค่ะ🙏🥰

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.