0(0)

การสนทนาภาษาอังกฤษ | อ.นิยุดา พรมสา

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

3 Lessons

การสนทนาภาษาอังกฤษ | อ.นิยุดา พรมสา

การสนทนาภาษาอังกฤษ part 1 | อ.นิยุดา พรมสา00:00:00
Exercise VDO 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ part 2 | อ.นิยุดา พรมสา00:00:00
Exercise VDO 2
การสนทนาภาษาอังกฤษ part 3 | อ.นิยุดา พรมสา00:00:00
Exercise VDO 3
Exercise 4
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
Final Test

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.