5.00(1)

การสนทนาภาษาอังกฤษ | อ.นิยุดา พรมสา

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

3 Lessons

การสนทนาภาษาอังกฤษ | อ.นิยุดา พรมสา

การสนทนาภาษาอังกฤษ part 1 | อ.นิยุดา พรมสา12:49
Exercise VDO 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ part 2 | อ.นิยุดา พรมสา15:24
Exercise VDO 2
การสนทนาภาษาอังกฤษ part 3 | อ.นิยุดา พรมสา18:57
Exercise VDO 3
Exercise 4
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
Final Test

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.