5.00(8)

วิชาการบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ES01-10

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

4 Lessons

การบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

การบริบาลดูแลผู้สูงอายุ Part 18:00
แบบทดสอบการดูแลผู้สูงอายุ [part 1 ]
การบริบาลดูแลผู้สูงอายุ Part 214:55
แบบทดสอบการดูแลผู้สูงอายุ [part 2]
การบริบาลดูแลผู้สูงอายุ Part 35:49
แบบทดสอบการดูแลผู้สูงอายุ (Part 3 caregiver)
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบการดูแลผู้สูงอายุ (40ข้อ)

Student Feedback

5.0

Total 8 Ratings

5
8 ratings
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่ายค่ะ

อาจารย์อธิบายได้เข้าใจง่ายค่ะ สไลด์ชัดเจนดี

ขอบคุณครับ

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.