5.00(1)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 อ.ณัฐณิชา ทองใบ

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

7 Lessons

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบประสาท22:27
ระบบประสาท 20 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบกล้ามเนื้อ19:30
ระบบกล้ามเนื้อ 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบกระดูก9:12
ระบบกระดูก 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบผิวหนัง7:15
ระบบปกคลุมร่างกาย (5 ข้อ) ผิวหนัง
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบสืบพันธ์ชาย12:30
ระบบสืบพันธ์เพศชาย 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบสืบพันธ์หญิง7:16
ระบบสืบพันธ์เพศหญิง 10 ข้อ
VDO กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 เรื่องระบบทางเดินปัจสสาวะ20:25
ระบบทางเดินปัสสาวะ 20 ข้อ
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points
ข้อสอบ Final 50 ข้อ 25 คะแนน ช่วงที่ 1
ข้อสอบ Final 50 ข้อ 25 คะแนน ช่วงที่ 2

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.