0(0)

กายภาพบำบัด | อ.จิราพร กะมุตะเสน

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

4 Lessons

วิชากายภาคบำบัด

การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องกระดูก | อ.จิราพร กะมุตะเสน38:56
ข้อสอบกายภาคบำบัด กระดูก 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องกายภาพฯ | อ.จิราพร กะมุตะเสน38:03
ข้อสอบกายภาพบำบัด 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องการนวดแผนไทย | อ.จิราพร กะมุตะเสน42:16
ข้อสองวิชากายภาพบำบัด นวดแผนไทย 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องระบบทางเดินหายใจ | อ.จิราพร กะมุตะเสน51:31
ข้อสอบวิชากายภาพบำบัด ระบบทางเดินหายใจ 10 ข้อ
Encounter Points
Encounter (พบครูผู้สอน)

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.