5.00(1)

กายภาพบำบัด | อ.จิราพร กะมุตะเสน

  • Course level: Intermediate

Topics for this course

4 Lessons

วิชากายภาคบำบัด

การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องกระดูก | อ.จิราพร กะมุตะเสน38:56
ข้อสอบกายภาคบำบัด กระดูก 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องกายภาพฯ | อ.จิราพร กะมุตะเสน38:02
ข้อสอบกายภาพบำบัด 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องการนวดแผนไทย | อ.จิราพร กะมุตะเสน42:16
ข้อสองวิชากายภาพบำบัด นวดแผนไทย 10 ข้อ
การช่วยงานทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น เรื่องระบบทางเดินหายใจ | อ.จิราพร กะมุตะเสน51:31
ข้อสอบวิชากายภาพบำบัด ระบบทางเดินหายใจ 10 ข้อ
Encounter (พบครูผู้สอน)
Encounter Points

Student Feedback

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

Pick a plan

You must have a membership plan to enrol in this course.