ประกาศ: แจ้งการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา2564-2565

ประกาศ: แจ้งการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตร ปีการศึกษา2564-2565 เรื่อง :รายการตรวจสุขภาพ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ตามรายละเอียดในประกาศ

VDO การปฐมนิเทศ online ผ่าน zoom

VDOย้อนหลังการปฐมนิเทศ online ผ่าน zoom โดย ทนพ.ไพรัตน์ อุดมไพรพฤกษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศสด สามารถดูย้อนหลังได้ และหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถสอบถามมาได้ที่ Line@: @bjr-elearning (มี@อยู่ข้างหน้า)